Anar a: Contingut » | Menú principal »


En digital

    interior walk in interior MaM
capçalera MaM

Client

Ajuntament de Barcelona / Departament de Comunicació Interna

Objectiu

Crear un butlletí digital intern que sigui una eina útil per comunicar als treballadors i treballadores de l’entitat informació que els afecta, i també actes i iniciatives que els poden interessar. És mensual, i té un cercador per paraules clau i una hemeroteca.

Procés

Vam dissenyar un butlletí corporatiu de lectura clara i entenedora, amb fotografies i apartats ben definits. Està integrat en el servidor de l'Ajuntament i s'envia per correu electrònic; es pot consultar des de diferents dispositius. La maquetació i muntatge de cada número es fan en el termini màxim d'una setmana.

Hem fet

El disseny i la integració en el sistema informàtic de l'Ajuntament. Mensualment, fem la maquetació, el retoc fotogràfic i el muntatge de cada número.

    interior walk in interior walk in
capçalera walk in

Client

UOC (Universitat Oberta de Catalunya)

Objectiu

Oferir una versió en línia de tots els números complets de la revista corporativa Walk In; permetre la descàrrega per articles o per números complets en els formats PDF, ePub i Issuu.

Procés

La UOC estava unificant els formats de les revistes en línia per mitjà d'un gestor de continguts comú. La revista Walk In s'imprimia en paper i tenia, a més, una minisite pròpia dins del portal de la UOC. Un cop definit el gestor, es va utilitzar per publicar també Walk In.

Hem fet

Vam implementar el disseny original de la revista segons els wireframes del gestor i vam convertir el contingut de tots els números als formats PDF, ePub i Issuu. S'hi van afegir vídeos i altres materials.